Parròquia de Santa Maria de Mataró

Oberta de 9 a 13 i de 17 a 21

 

Visita

Telèfon de contacte per visites: 659 132 649 (de 9 a 21)

Comunitat

El full

L'assemblea

Serveis

Esglésies

Celebracions

Restaura

Bienvenido

Bienvenue

Welcome

Willkommen

Benvenuto    

Visitant:

Mn. Segimon Garcia, rector.

Diumenge 17 de juny de 2018

11è de durant l'any / B

La més petita de les llavors, acaba més grossa que totes les hortalisses.

L'evangeli d'avui està format per dues paràboles que il·lustren el creixement del Regne de Déu i, finalment, la reflexió de l'evangelista sobre l'ensenyament en paràboles.

1a paràbola.- La de la llavor que creix: La paràbola en si ens descriu la sembra i la vida rutinària i normal del qui ha sembrat fins que el creixement i la maduració permet anar a segar. Per a l'home de la Bíblia, tot el creixement de la planta és vist com un miracle de la vida davant del qual s'admira. Té el seu punt culminant en el moment de la sega, la recollida del fruit granat, com a símbol del temps final o del judici de Déu. Peró també cal tenir en compte els altres elements, com el misteri del creixement, que ressalta el poder de Déu que és realment el que fa créixer, peró sense negar la importància del qui ha sembrat i ha preparat el terreny. Vista de manera global, la paràbola és possible que anés directament dirigida a tots aquells que esperaven que el Regne de Déu s'instaurés de forma ràpida i valenta, i els fa veure que el Regne és en primer lloc obra de Déu.

Per altra banda, en Jesús ja es cullen els fruits de les llavors de preparació del Regne que es van anar sembrant al llarg de tota la história de la Salvació.

2a paràbola— La del qra de mostassa: És especialment important per adonar-nos de com va entendre el propi Jesús la naturalesa del Regne. Aquí es juga amb el contrast entre la petitesa proverbial del gra de mostassa i el ràpid creixement de la planta un cop nascuda.

El Regne de Déu, en primer 110c, és una realitat que ja és present, ja actua en la vida i en la predicació de Jesús. I el creixement d'aquest Regne implica la seva obertura als gentils, a tots els pobles (= «els ocells es poden ajocar a la seva ombra»): amb Jesús, la salvació i la benedicció de Déu són a l'abast de tots els homes. Ell ha introduït en el món un principi creador i transformador que es va desenrotllant fins arribar a transformar totes les persones. Aquest principi petit i gairebé insignificant ja inclou el seu final universal.

3a.- Els dos darrers versets de Marc, són una reflexió sobre el perquè de les paràboles: «perquè la gent l'entengués segons les seves disposicions». Però a més d'aquest ensenyament general a tothom, hi ha un aprofundiment fet amb el grup dels qui el segueixen. L'adhesió a Jesús com a deixeble permet anar més enllà en el coneixement del que ensenya.

Contactar: