Parròquia de Santa Maria de Mataró
 
enrera endevant principal contactar
 

 

Anunciar l'evangeli a la nostra societat

La parròquia -és a dir el conjunt d'homes i dones, nois i noies, nens i nenes que la formen- és el vehicle d'evangelització de la societat. Una societat que ha canviat i que no respon als models als que estàvem acostumats.

Per ser evangelitzadors cal fer un treball profund. Actuar de manera que les persones no creients vegin en nosaltres la forma de viure de la que ells voldrien participar.

La parròquia té oportunitats de contacte amb les persones en diversos llocs i ocasions. Totes elles han de ser treballades per tal que siguin fecundes de cara a l'anunci de l'evangeli.

Hem de potenciar els responsables de carrer, promoure associacions al voltant de la parròquia i crear grups per a la millora de la litúrgia. També, fer un seguiment comunitari i personal dels qui han vingut per primera vegada a la parròquia, fomentar i crear grups on els nouvinguts s'hi puguin incorporar i ser curosos en el tracte.

Línies de treball Pla de millora del contacte i comunicació personal en:

 • A les activitats a les associacions d'església.
 • A la formació cristiana a les escoles
 • A l'acolliment a la parròquia, en la petició de serveis i sagraments
 • A la catequesi de bateig, comunió confirmació
 • A les exèquies
 • Amb l'exemple dins les famílies
 • Inici d'una tasca evangelitzadora, que la formació a les escoles ja no cobreix.
 • Gestió dels nouvinguts.
  • Manteniment de la llista de parroquians
  • Carta de benvinguda
  • Seguiment de famílies que han demanat sagraments.

La paraula de Déu i els sagraments en la nostra església

La litúrgia és l'expressió joiosa de la nostra fe. És un espai de trobada de la comunitat que celebra la seva fe.

A la litúrgia cada persona s'hi ha de sentir, acollida, còmode, acompanyada, en un ambient que predisposi a la reflexió, comptant que després caldrà retornar a la vida de cada dia, renovat.

Cal tenir temps per a preparar, assajar els cants i que aquests estiguin més a l'abast de les possibilitats dels assistents, ja que són vehicle de pregària.

La participació dels religiosos a la parròquia i les trobades de diàleg amb altres persones (no practicants) son línies de treball a iniciar.

Línies de treball

 • Equip de preparació de la litúrgia. (La paraula i la música al servei de la pregària personal)
  • Pla de formació per a lectors
  • Pla de formació per directors de cant
  • Pla d'informació dels cants a les misses
  • Pla d'assaig de cants
  • Pla d'inclusió dels religiosos en les celebracions
 • Creació de les trobades de diàleg amb els no creients.

La sol·licitud pels més pobres i marginats

La realitat de la nostra ciutat, en un procés d'immigració creixent, crea noves situacions que obliguen a analitzar i reconduir les activitats que donen suport als més necessitats de la nostra societat.

Els serveis se senten desbordats per una gran demanda, que moltes vegades es fa més complicada per la dificultat d'entendre l'idioma, els nous immigrants.

Les persones que treballen a Caritas i en concret en els menjadors, voldrien fer un treball d'apropament i coneixement de les persones.

Hi ha factors que agreugen la situació de les persones que sol·liciten el servei: la manca de papers per part dels immigrants, que no els permet buscar feina fàcilment.

Caritas no disposa de massa diners per donar solució a alguns dels problemes que se'ls presenta.

Les persones de Caritas voldrien trobar solucions a les cues, poder disposar d'un espai per a parlar amb les persones que demanen, pensen també que és interessant recuperar els voluntaris de carrer i per últim fan una crida a persones que vulgui fer una tasca voluntària de suport als més pobres i necessitats de la comunitat.

Línies de treball

 • Creació d'un grup de voluntaris.
 • Incorporar els responsables de carrer en les tasques de Caritas
 • Crear un espai de recepció i conversa amb els més necessitats.

La comunicació eclesial i la coordinació arxiprestal

Una de les accions posades en marxa després del concili Vaticà II van ser els consells de pastoral a les parròquies i el consell pastoral de l'arxiprestat.

A casa nostra tenim el Consell Pastoral de l'Arxiprestat de Mataró COPAM.

La veritat és que el treball del Consell és un xic desconegut per la gran majoria de parroquians i caldria fer més difusió de les seves sessions de treball.

Cal fer un treball conjunt en: la formació, l'economia, accions especialitzades de la comunitat de Mataró. D'això en tracta el nou Mapa pastoral, que partint de la davallada del nombre de preveres portarà a compartir preveres i recursos i agermanar parròquies.

Altres aspectes son: el treball basat en les tradicions populars de tot signe, en la presència de la nostra comunitat d'església en els organismes públics, associacions etc.

Cal aprofitat millor els mitjans de comunicació i ser-hi més presents cada dia.

Línies de treball

 • Millorar la presència als mitjans de comunicació:
  • Ràdio
  • Televisió
  • Premsa
  • Internet
  • Formació d'un equip de comunicació de la parròquia.
 • Iniciar projectes de treball en comú:
  • Formació
  • Agermanament de parròquies - Mapa pastoral

Els espais de la parròquia

El grup que va treballar els espais de la parròquia, va centrar la seva atenció en els següents aspectes:

No hi ha massa coneixement del manteniment i del procés de restauració de la parròquia, cal finalitzar l'arranjament de les teulades, la nostra parròquia està situada en un lloc arqueològic important i cal tenir present aquest fet en qualsevol reforma.

La parròquia tampoc és massa coneguda i per això el grup proposa de promoure els equips de guies voluntaris per a la visita de la basílica, que siguin incloses les visites a la basílica dins les visites guiades, difondre el pla de restauració.

Pel que fa al casal el grup suggereix de crear un grup de voluntaris per organitzar actes al casal.

Altres aspectes com l'escolania, la seva dinamització, la devoció als sants i beats de la parròquia és exposat també en aquest grup de treball. Resta per tractar el mil·lenari de la parròquia.

Línies de treball

 • Creació de l'equip de finançament de la restauració de la parròquia i millora dels casals.
  • Campanya Mataró Restaura Santa Maria
  • Campanya d'ajuda a la parròquia
  • Relacions amb entitats i organismes
  • Equip de difusió del pla de restauració
  • Creació del grup de guies de la parròquia - Visites culturals.

Ara és l'hora de posar-nos a treballar.

En cadascun dels temes tractats hi ha crides a millorar la realització que se'n fa a la nostra comunitat parroquial i fa falta que tots nosaltres ens hi impliquem molt més del que ho fem.

Potser la nostra dedicació està en una hora setmanal, en un parell d'hores cada quinze dies, en una tarda cada mes, en una hora cada dia? Doncs si és així, posem-la a disposició de la parròquia.

El consell a treballat per dibuixar les línies que la nostra comunitat hauria de seguir durant els anys 2004 i 2005 i seguirà treballant per a veure-ho realitzat,

però per a fer-ho possible,... hi fem falta tots!